ประชากรที่แตกต่างกันของผู้คนมีความไวต่อพันธุกรรม

สัญญาณทางพันธุกรรมที่แตกต่างกัน 301 ตำแหน่งที่ตำแหน่ง 183 ตำแหน่งหรือตำแหน่งเฉพาะบนโครโมโซมที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานประเภท 2 ในผู้คนจากเอเชียตะวันออก มีส่วนร่วมใหม่ในใจโอนเอียงสำหรับโรคเบาหวานประเภท 2 พวกเขาไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องในการศึกษาความสัมพันธ์ของจีโนม ประชากรที่แตกต่างกันของผู้คนมีความไวต่อพันธุกรรม

ส่วนใหญ่ในการพัฒนาโรคเบาหวานประเภทที่ 2 แต่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันซึ่งสามารถทำให้พวกเขาอ่อนแอหรืออ่อนแอต่อการพัฒนาสภาพ การวิเคราะห์เมตากว้างทั่วจีโนมของชาวเอเชียตะวันออก 433,540 คนซึ่งรวมถึง 77,418 คนที่เป็นโรคเบาหวานประเภท 2 นั้นเป็นผลมาจากการวิจัยสองแบบคือ AGEN (เครือข่ายระบาดวิทยาทางพันธุกรรมแห่งเอเชีย) ในที่สุดเป้าหมายของการศึกษาดังกล่าวคือการระบุเป้าหมายทางพันธุกรรมที่มีศักยภาพในการรักษาหรือแม้กระทั่งรักษาโรคเมตาบอลิเรื้อรังที่มีผลต่อผู้ใหญ่มากกว่า 400 ล้านคนทั่วโลก